T.C. KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı Türkiye ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş (TEDAŞ)tarafından Enerji NAKİL HATTI kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş (TEDAŞ) yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalar ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma günleri 28/02/2024 tarihi olduğu ilan olunur.

Sıra noEsas noİlİlçeMahalle/KöyAda/ParselDaimi İrtifak Hakkı m2Pilon Yeri m2Maliki
12023/522KırklareliMerkezYoğuntaş Köyü114/10496.23 m25.76 m2Ersin Doğu, Lütfüye Şentürk, Müseccel Çekin, Selman Doğu,
Mürsel Doğu, Yüksel Doğu, Lütfü Doğu, Gülten Uzun
22023/524KırklareliMerkezYoğuntaş Köyü176/7436.61 m2Halil Eşen
32023/526KırklareliMerkezYoğuntaş Köyü104/11144.86 m25.29 m2Ayşe Çalışkan, Halil Eşen, Memnune Çobanlar, Nafiye Işıksal,
Neşe Enver, Neziye Efe, Remziye Özalp, Ümmügül Eşen, Yasin Eşen
42023/532KırklareliMerkezYoğuntaş Köyü222/93052.83 m210.58 m2Mehmet Can Kasatura
52023/534KırklareliMerkezYoğuntaş Köyü170/3354874.87 m210.58 m2Yadigar Memiş, Abbas Memiş
62023/536KırklareliMerkezYoğuntaş Köyü170/140566.08 m2-Hatice, Muharrem Akdemir
72023/538KırklareliMerkezYoğuntaş Köyü170/134942.82 m25.29 m2Nigar Şerefoğlu
82023/540KırklareliMerkezKarahamza Köyü101/439335.96 m25.76 m2Mahmut Yavaş
92023/544KırklareliMerkezKarahamza Köyü115/191554.86 m23.51 m2Engin Ülker
102023/546KırklareliMerkezKarahamza Köyü115/20299.96 m25.29 m2Ömer Bulça
112023/552KırklareliMerkezKayalı Köyü206/22735.16 m24.94 m2Melek Hande Akyürek
122023/560KırklareliMerkezKayalı Köyü174/8890.56 m2-Casim Karabaş
132023/564KırklareliMerkezKoruköy Köyü119/20593.02 m25.29 m2Kadri Karabulut
142023/574KırklareliMerkezKuzulu Köyü118/68303.21 m2-Kuroğlu Entegre Ağaç ve Yapı Sanayi Anonim Şirketi
#ilangovtr BASIN NO: ILN01972751