T.C. KIRKLARELİ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


(KAMULAŞTIRMA İLANI)

Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)tarafından4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesine göre Mahkememize bedel tespiti ve tescili davası açılmakla; -Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)'ne yöneltileceği,
-30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağının Mahkemeye bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde Mahkemece bedelin T.C Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı;
- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden İtibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

Esas Noİl/İlçeKöy/Ada/ParselTaşınmazın Toplam
Yüzölçümü
Kamulaştırılması istenen alanıMalikler
2023/176Kırklareli İli
Merkez İlçesi
Eriklice Köyü, Kavakdere Mevkii 895parsel11.900,00m²2.220,06m² irtifak alanıNevin DELİOĞULLARI
Hamit YEŞİLFİDAN
Mürvet MANDACIOĞLU
Sevim YEŞİLFİDAN EKEN
Bekir YEŞİLFİDAN
#ilangovtr BASIN NO: ILN01885532