T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, ASKİ tarafından Davalılar aleyhine aşağıda bilgileri verilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve davalının hissesi oranında tescili için mahkememizin aşağıda belirtilen dosyaları ile dava açılmıştır. Taşınmazlarla ilgilisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri duruşma gününe kadar dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Vakıflar Bankası Kızılcahamam Şubesi'ne hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

15/12/2023

TAŞINMAZ

DOSYA NOİLİİLÇESİMAHALLEADAPARSELM²'si
2023/503 EsasAnkaraKızılcahamamKınık (Çeltikçi)114154199,03
2023/504 EsasAnkaraKızılcahamamKınık (Çeltikçi)11419758,25
2023/505 EsasAnkaraKızılcahamamKınık (Çeltikçi)114211114,75
2023/505 EsasAnkaraKızılcahamamKınık (Çeltikçi)114203302,39
2023/506 EsasAnkaraKızılcahamamKınık (Çeltikçi)114187142,90
2023/507 EsasAnkaraKızılcahamamKınık (Çeltikçi)114185108,77
2023/508 EsasAnkaraKızılcahamamKınık (Çeltikçi)114193161,71
2023/509 EsasAnkaraKızılcahamamKınık (Çeltikçi)114209115,11
2023/510 EsasAnkaraKızılcahamamKınık (Çeltikçi)114146538,29
2023/511 EsasAnkaraKızılcahamamKınık (Çeltikçi)114148601,67
2023/512 EsasAnkaraKızılcahamamKınık (Çeltikçi)11048621,47
2023/513 EsasAnkaraKızılcahamamKınık (Çeltikçi)11417531,86
2023/514 EsasAnkaraKızılcahamamKınık (Çeltikçi)110451664,73
2023/518 EsasAnkaraKızılcahamamKınık (Çeltikçi)114213187,13
2023/520 EsasAnkaraKızılcahamamKınık (Çeltikçi)11417781,55
2023/521 EsasAnkaraKızılcahamamKınık (Çeltikçi)114195290,16
2023/522 EsasAnkaraKızılcahamamYukarıkaraviran11536406,78
2023/522 EsasAnkaraKızılcahamamYukarıkaraviran11538344,63
#ilangovtr BASIN NO: ILN01975746