T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU


2023/67 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/67 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 28747 ada, 7 parsel sayılı Arsa nitelikli taşınmaz; üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat mevcut olmayıp boş arsa durumdadır. aşınmazın etrafında duvar ve çit benzeri herhangi bir sınır mevcut değildir. Taşınmaz konum olarak Hacıömer Sokağa cepheli konumdadır. Çevre yapılaşmaları genel olarak bahçeli villa tarzı yapıların yaygın olduğu yüksek rayiçli bir bölgedir. Taşınmaz eğitim kuramlarına, sosyal alanlara, ana yollara ve şehir merkezine yakın durumdadır. Yakın çevresinde; 1.05 km kuzeydoğusunda Özel Tedem Koleji, 1.33 km doğusunda Nurcan Akpınar İlkokulu, 1.05 km güneydoğusunda Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi, 1.58 km kuzeybatısında Özel TED Koleji vardır
Adresi : Erenköy Mahallesi, Hacıömer Sokak No: Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 565 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ?2 Kat Ayrık Mesken Sahasına isabet etmekte olup, TAKS:0.15, KAKS:0.30, ön bahçe mesafesi 5.00 metre, yan bahçe mesafesi 3.00 metre olarak belirtilmiştir.
Kıymeti : 2.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 10:01
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2023 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2023 - 10:01

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01884612