T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU


2020/2 TEREKE SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Terekenin tasfiyesi karanından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/2 TEREKE SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, SİLLE Mahalle/Köy, 16138 Ada, 3 Parsel, 4.kat 25 Nolu Bağımsız Bölüm ...
Adresi : Buhara Mahallesi, Kıbrıs Sokak, No:2/11 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 114,06 m2
Arsa Payı : 1/30
İmar Durumu : Ana taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında mesken sahası içerisinde yer almaktadır. Parsel imar uygulaması görmüş olup imar parseli konumundadır. DOP Kesintisi yapılmıştır.
Kıymeti : 3.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 13:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2024 - 13:35
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 13:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 13:35

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01972283