T.C. KORGAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/120 Esas
DAVALILAR : 1- AYŞE AĞCIK T.C.***025***96

İLAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 17/07/2023, saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01838508