T.C. KORKUTELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/307-309-311-313-315-317-319-321-327-329-331-333-335-337 Esas sayılı dosyalar hk.ilan

İLAN

KORKUTELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(KAMULAŞTIRMA DUYURUSU)

Mahkememizin 2023/307 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya İli Korkuteli İlçesi, Küçüklü Mahallesi 192 ada 54parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Arif Arslan, Muammer Arslan, Nazmi Arslan adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/309 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 290 ada 31parselsayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Kazım Şahin adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/311 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 192ada 58 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Bahri Şahin adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/313 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 192ada 60 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Selam Tek adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/315 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 194ada 7 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Ünal Duman adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/317 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 192 ada 68parselsayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Ali Akman, Belma Gencer, Gülcan Yıldırım, Hüseyin Akman, İsmail Akman, Meryem Akman adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/319 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 216ada 2 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Bayram Boz, Fetane Dolaşık, Halil Boz, Hasan Çelik, Orhan Çelik, Seda Kandiloğlu, Yunus Boz adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/321 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 216 ada 12 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Ahmet Çoban, Ahmet Şahin, Ali Şahin, Ayfer Selçuk, Aysel Duman, Ayşe Çoban, Ayten Kılıç, Azime Demircioğlu, Bayram Şahin, Bekir Kılıç, Dudu Karacan, Dur Hasan Çoban, Emine Akman, Fatma Ersoy, Fatmana Çelik, Fayik Çoban, Fetane Boğa, Gürsel Açıkyürek, Hanım Şahin, Hanım Tülü, Hikmet Şahin, Hüseyin Şahin, Iraz Açıkyürek, İmdat Şahin, İsa Şahin, Meryem Açıkyürek, Meryem Karaküçük, Muzaffer Çoban, Nefise Koç, Nurten Kılıç, Osman Açıkyürek, Osman Şahin, Osman Şahin, Osman Şahin, Perihan Çoban, Pınar Şahin, Rabia Şahin, Rahmi Açıkyürek, Ramazan Açıkyürek, Rasim Açıkyürek, Rüya Şahin, Sabahat Akkan, Sadullah Açıkyürek, Salih Açıkyürek, Serdar Şahin, Songül Aras, Sultan Büber, Sultan Demirbaş, Süleyman Şahin, Şenal Şahin, Şeref Şahin, Şerife Ak, Şerife Cinkılıç, Şerife Fenercioğlu, Türkan Yıldırım, Ulkuye Şahin, Uzay Şahin, Ünal Şahin, Yadigar Kılıç, Yılmaz Şahin, Zeynep Aydın, Zeynep Ötgen, Ziver Kılıç, Zühtü Çoban, Zülfiye Akman, Müteveffa olan davalılar Celal Şahin, Halil Kılıç, Hüseyin Çoban, Kamile İnce, Meryem Şahin, Safiye Ersoy, Zeynep Şahin adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/327 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü Mahallesi 154 ada 73 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Mehmet Avcuoğlu adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/329 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü Mahallesi 302 ada 3 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Şerife Asar adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/331 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 181 ada 15 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Sultan Özcan adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/333 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 289 ada 39 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Nurten Özmen adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/335 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 245 ada 22 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Cengiz Kabadayı, Turgay Demir adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/337 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü Mahallesi 190 ada 96 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Fatma Ülker, Hatice Dölek adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin yukarıda ayrıntılı bir şekilde belirtilen esas numaraları, dava konusu taşınmazı ve tarafları yazılı dava dosyalarında dava konusu taşınmazlarda davalıların Kamulaştırma Kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, açılan davada davalıların yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare olan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil ve lehlerine irtifak hakkının tapuda şerh edileceği ve Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Korkuteli Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, dava konusuna ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davalıların tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, bu dava hakkında 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince Kamulaştırma yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için mahkememizin 2023/307-309-311-313-315-317-319- Esas sayılı dosyaları için 03/05/2023 tarihinde; mahkememizin 2023/321 Esas sayılı dosyaları için 04/05/2023 tarihinde; mahkememizin 2023/327-329-331-333-335-337 Esas sayılı dosyaları için 08/05/2023 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.

10/05/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01835825