T.C. KOVANCILAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


İ L A N

Sayı : 2017/159 Esas

Davalı Selahattin Kılıç'a gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup;
1-Davacının davasının KABULÜ ile Elazığ ili Kovancılar İlçesi Ekinbağı Mahallesi/Köyü cilt no: 59 hane no: 6 bsn: 19’da nüfusa kayıtlı Bekir ve Güneş kızı 01/07/1941Palu doğumlu 278******66 tc kimlik numaralı davacının nüfus kütüğünde Bekir olarak yer alan baba adının iptali ile 321******90 tc kimlik numaralı Ali Şimşek olarak; nüfus kaydında Güneş olarak yer alan anne adının iptali ile anne adının ise 321******54 tc kimlik numaralı Hava Şimşek olarak düzeltilmesi ile nüfusa bu şekilde kayıt ve tesciline,
2- Davacının hali hazırda kayıtlı olduğu Elazığ ili Kovancılar İlçesi Ekinbağı Mahallesi/Köyü cilt no: 59 hane no: 6 bsn: 19’daki kaydının Tunceli ili Mazgirt İlçesi Demirci Mahallesi/Köyü cilt no: 29 hane no: 57’ne NAKLİNE,
İş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

29/01/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01988547