T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. AİLE MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/713 Esas

Davacı NEJVA MOHIB ile Davalı MOUNTASIR MOHIB arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;
Davacı 08/09/2023 tarihli dava dilekçesinde; davalı ile üniversitede tanışarak 21/10/2022 tarihinde evlendiklerini, nikah sonrası düğün hazırlıklarıyla ilgileneceklerini ancak bu dönemde davalının müvekkilini terk ettiğini, davalının kötü niyetli olarak Türk vatandaşlığı almak için müvekkiliyle evlendiğini, evlendikleri tarihten beri davalıyı görmediği bu nedenle boşanmalarına karar verilmesini talep ettiği, dava dosyasının tensip tutanağı ile "H.M.K.'nın 122. maddesi gereğince dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz H.M.K.'nın 128. maddesi gereğince süresinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu da ihtar olunarak" ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 hafta sonra dava dilekçesinin ve ihtaratın tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde ihtarat gereği işlem yapmanız aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususları ilan olunur.

14/02/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01995156