T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2022/787 Esas

Davacı , BAHADIR TEMEL ile Davalı , AİNURA ORUNTAEVA arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davasında davalı AİNURA ORUNTAEVA'nın adresinin davacı tarafça bilinmediği bu sebeple mahkememize bildirilmediği, mernis adresinin bulunmadığı, mahkememizce kendisine tebligat yapılamadığından kendisine ilan yolu ile tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Davalı : AİNURA ORUNTAEVA Davacı 02/11/2022 tarihli dava dilekçesinde Fazlaya ilişkin hakları saklı kalmakkaidesiylehaklıdavalarınınkabulüiletaraflarınboşanmalarına,müşterekçocukMÜMİNE ESMA TEMEL'in velayetinin babaya verilmesini, davalının kendisini aldattığını, evlerini 3-4 defa terk ettiğini ve bir süre sonra döndüğünü,2015 yılında evi terk edip gittiğini, başka bir kişiyi sevdiğini söylediğini, telefonda görüştüğünde de "ben başkasını seviyorum, yurt dışındayım, bir daha gelmeyeceğim, çocuğunda senin olsun" dediğini, tüm bu sebeplerle boşanmak istediğini, dava dosyasının ön inceleme aşamasında olduğu "H.M.K.'nın 122. maddesi gereğince dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz H.M.K.'nın 128. maddesi gereğince süresinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu da ihtar olunarak" ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 hafta sonra dava dilekçesinin ve ihtaratın tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren2 hafta içerisinde ihtarat gereği işlem yapmanız aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususları ilan olunur.

27/10/2023

İLGİLİ KİŞİ : AİNURA ORUNTAEVA - ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, ve oğlu/kızı, doğumlu,

#ilangovtr BASIN NO: ILN01974253