T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/201 Esas
DAVALI : HALA ALAKAD -Suriye Arap Cumhuriyetinde ikamet eder, kendisine ulaşılamadığı, tebliğine el verişli başkada adresinin bulunamadığı sebebiyle ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
Davacı MUHAMMED İZZET ALSİDAVİ tarafından davalı HALA ALAKAD aleyhine açılan Tanıma Ve Tenfiz ilişkin davası nedeniyle;
Dava dilekçesine karşı tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız(HMK 122,127, 128), sunmak istediğiniz tüm delil ve belgelerin asıllarıyla birlikte dilekçeye eklenerek mahkememize sunulması veya başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın cevap dilekçesinde gösterilmesi gerektiği tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02039472