T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/30302 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/30302 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, 6238 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, 6238 Parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 236,00 m² alanlı, kat irtifaklı Ana gayrimenkulde, 30/236 arsa paylı, 1. Kat, 3 Numaralı MESKEN nitelikli bağımsız bölümün tam hissesi; borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz Net:77 m² (brüt:86 m²) alanlıdır.
Adresi : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Kanarya Mahallesi, Şahin Caddesi, No:18, D:1
Adresinde Küçükçekmece / İSTANBUL
İmar Durumu :Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün yazısında; Küçükçekmece İlçesi, Kanarya Mahallesi, 6238 Parsel sayılı yer, 15.12.2006-26.02.2018-22.03.2021-26.05.2022 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, plan notlarının 1.21. maddesindeki hükümlere haiz, A-5 Ayrık Nizam, 5 kat yapılaşma şartlarında, Konut Alanında kalmaktadır. Denilmektedir.
Kıymeti : 2.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 14:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 14:15
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 14:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 14:15

23/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01972892