T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2024/6

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BİLGİLERİ : Kütahya Merkez Yıldırım Beyazıt Mah. 2652 Ada 2 Parsel, 1499 m2 yüzölçümlü, Tarla Vasıflı Taşınmaz
KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 1473,12 m2
TEKLİF EDİLEN BEDEL : 2.062.375,00-TL
MALİK BİLGİLERİ : Halil YEŞİLDAĞ, Havva YILMAZ, Mehmet YEŞİLDAĞ.
KAMULAŞTIRAN KURUM : Kütahya Belediye Başkanlığı
Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2024/6 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 17/04/2024 günü saat 09:40'ta yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01975313