T.C. LAPSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS SAYISI : 2021/230 Esas

Davacılar Ali Sezgin, Ayfer Dilek, Emine Demir, Hüsamettin Aktaş, Nuran Uzun, Recep Aktaş, Şerif Tokdemir, Emine Demir, Eyüp Başlı, Hafize Kacır, Hüseyin Demir, Mehmet Başlı, Naki Çubukcu, Fevziye Aktaş, İlhan Demir, Mustafa Aktaş, Sabriye Sezgin, Ahmet Demir, Ali Demir, Gülsüm Ay Tarafından Davalı Milli Emlak Genel Müdürlüğü aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) ilişkin davada verilen ara karar gereğince;
Konu : Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle)
Mahkeme dava konusunu oluşturan Çanakkale ili Lapseki ilçesi Mecidiye Köyü 116 ada 20 parsel, 107 ada 44 ve 45 parsel, 109 ada 10,11,12 parsel ve 108 ada 32 parsel sayılı taşınmazların tesciline ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 maddesine göre üç kere ilan olunur.

21/07/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01880331