T.C. MALATYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/399 Esas 05/06/2024 Konu : gaiplik ilanıGAİPLİK İLANI
MALİYE-HAZİNE ile MALATYA DEFTERDARLIĞI MÜMİN SAYIN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Davaya konu Malatya ili, Merkez, Kavaklıbağ Mahallesi, 216 ada, 37 parsel sayılı parselde intifa hakkı sahibive gaipliğine karar verilen Mehmet karısı Aişe'ningaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.05/06/2024
GAİP Malatya ili, Merkez, Kavaklıbağ Mahallesi, 216 ada, 37 parsel sayılı parselde intifa hakkı sahibi Mehmet Karısı Aişe

#ilangovtr BASIN NO: ILN02045104