T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/58 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalı, FERHAT CAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu, Malatya İli Battalgazi İlçesi Hanımınçiftliği Mahallesi 5490 ada 4 nolu parsel sayılı taşınmazın davalı Ferhat Can adına tapuda kayıtlı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/58 esas sayılı dosyası ile dava açılmış olup, duruşması 25/04/2024 günü saat 11:20'e bırakılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

16/02/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01992954