T.C. MANİSA KADASTRO MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2021/138 Esas

Davacı Sabri Çık tarafından aleyhinize açılan Kadastro Tespitine İtiraz davasının yapılan yargılamasında; Dava konusu Akhisar ilçesi Reşatbey Mahallesi Başdeğirmen Sokak/Mevkii 445 ada 43 parsel(1959'lu yıllarda kadastro tespiti yapılmış) tespit maliki Seydi Ahmet Mahallesinden Hüseyin oğlu Razlıklı RECEP KUŞAKLI (UŞAKLI) hakkında yapılan tüm araştırmalara rağmen bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Durusma Günü: 06/03/2024 günü saat: 10:00'da duruşmada kendisi/ yasal mirasçıları bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma gün ve saatini bildirir davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01972391