T.C. MARMARİS 4.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ


DOSYANO : 2022/1215 Esas

SANIK :BAŞAR HAIDAR ,Abdulazız ve Ghazala oğlu,01/01/2004 Halep doğumlu Çıldır mahallesi 126. Sokak Denizelli Apt no : 3/5 Haidar iletişim Marmaris Muğla adresinde oturur TC Kimlik No:99619879244 Sanık Kasten yaralama suçundan 3ay 10 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 3 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiş olup hüküm sanığın bildirdiği adresine tebligat yapılmadığından ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412sayılı CMUK.nun 310. maddesi gereğince takip eden 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzim ve hakimce tasdik olunmak suretiyle Muğla Ağır Ceza Mahkemesine itiraz hakkının olduğu, kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur .

10/05/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02039723