T.C. MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

ESAS NO : 2024/9 Esas

Davacı Kadriye Alkır tarafından davalılar Veysel Alkır, Dilek Oymak, Emine Uçar ve Efe Nebi Uçar aleyhine İzmir ili, Menderes ilçesi, Akçaalan Mevkii 116 ada 14 parsel sayılı taşınmazla ilgili tapu iptal tescil talebine ilişkin açılan davada; Efe Nebi Uçar'a tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığından dava dilekçesi tebliğ edilememiş bu sebeple ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.
İş bu ilanın davalı Efe Nebi Uçar (T.C 10358602184)'a ilanen tebliği ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, AYRICA ilanın tebliğinden itibaren HMK 122, 126, 129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinin 2 haftalık süre içinde mahkememize sunulması hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29-31 maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02040431