T.C. MUDANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2018/422 Esas
KARAR NO : 2022/72

Davalı : 1- BURHAN SERT
Davalı : 2- FATMA AKÇAY
Davalı : 3- AYŞE YILMAZ
4- ELİF ŞİMŞEK
5- EMİNE GÜLOĞLU
6- SELMA SERT
7- SEMRA SERT
8- MUDANYA NÜFUS MÜDÜLÜĞÜ
Davacı : 9- AHMET SERT
10- ZÜBEYDE GÜNGEN
1-Davanın KABULÜNE,
2-A)Bursa 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 09/06/2018 Tarih 2018/1280 Esas 2018/1235 Karar sayılı MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİNE,
B)Muris Safiye Sert’in mirasçılarını ve miras paylarını gösterir yeni mirasçılık belgesinin düzenlenmesine,
C)Muris Safiye Sert’in mirası toplam 4 pay kabul edilerek,
1/4 payın muris eşi Ahmet Sert’e,
1/4 payın muris oğlu Burhan Sert’e
1/4 payın muris oğlu ölü Emin Sert’e
1/4 payın muris kızı Zübeyde Güngen’e
İSABET VE AİDİYETİNE, verasetin bu şekilde sübutuna,
Birleşen nüfus dosyası 2019/422 yönünden;
1-Davanın kabulüne, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ülkü Mah. Cilt No: 23 Hane No: 17 Bsn: 1 ‘de kayıtlı ZÜBEYDE GÜNGEN’in annesinin Bursa ili Mudanya ilçesi Yörükyenicesi Mahallesi Köyü Cilt No 37 Hane No 9 Sıra Bsn : 37'de nüfusa kayıtlı Esat kızı 01/01/1933 doğumlu SAFİYE SERT olduğunun tespitine ve nüfus kayıtlarının bu şekilde düzeltilmesine, Zübeyde Gürgen’in ana-baba hanesi ile nüfusta irtibatının sağlanmasına, hususu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonrasında tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen İHTAR VETEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01887509