T.C. MURADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti davasında verilen tensip ara kararı gereğince; aşağıdaki tabloda dava dosyalarına ait ayrı ayrı belirtilen taşınmazların (kamulaştırılması talep edilen m² alanı, teklif edilen bedel, malikler) kamulaştırılmasına ihtiyaç duyulmuş, bu nedenler ile mahkememize 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu bedelin peşin ödenmesi karşısında ayrıntıları belirtilen taşınmazların belirtilen m²'lik alanlarının tapu kayıtlarının iptali ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya irtifak hakkı tesisi/tescili talep olunduğu hususu kamulaştırma kanununun 10/4 maddesi gereğince tüm ilgililere ilanen tebliği ilan olunur.

21/05/2024

Dosya NoMahalle/KöyAda/ParselKamulaştırması Talep Edilen Alan m²Teklif Edilen BedelMalik/Malikler
2023/821GörecekMah.101 ada 3 Parsel308,52 m²1.034,00 TLİdris YAŞAR
2023/822Kandahar Mah.146 ada 5 Parsel2360,21m²4871,00TLSöylemez YILMAZ vd
2023/823Kandahar Mah.146 ada 26 Parsel661,20 m²6237,00 TLNesim SOLMAZ vd
2023/824KandaharMah.204 ada 1 Parsel915,70 m²1.035,00 TLNecmi SOLMAZ
2023/825Kandahar Mah.145 ada 3 Parsel1110,26 m²15451,00 TLEbubekir Bozkurt vd
2023/826Kandahar Mah.146 ada 25 Parsel9391,44-83,41 m²171804,00 TLAbdulbaki VURAL vd
#ilangovtr BASIN NO: ILN02048702