T.C. NAZİLLİ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/543 Esas
DAVALI : DONAKHOL KULTURAEVA- Holik ve Gulsara'dan olma, 12.04.1967 doğumlu, 99093832520 Yabancı Kimlik Nolu, Tacikistan Uyruklu.
DAVA : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Çekişmeli Boşanma
DAVA TARİHİ : 08/08/2023
Davacı Mehmet Aydemir tarafından davalı Donakhol Kulturaeva aleyhine açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Çekişmeli Boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği için tebligat çıkarılmış olup, söz konusu adresten taşındığınızın bildirilmesi nedeniyle tebligatın bila tebliğ iade edildiği, Uyap sistem üzerinden yapılan incelemede mernis adresinizin de boş olduğu bu nedenle tebligat yapılmadığı, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan adres araştırma müzekkeresine ise Tacikistan ülkesine gittiğiniz şeklinde cevap verildiği, Enerya Nazilli Şubesi'ne, Aski Nazilli Şubesi'ne ve Aydem Nazilli Şubesi'ne yazılan müzekkerelere de olumsuz cevap verildiği anlaşıldığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HMK nun 122/1. Maddesine göre iki hafta içinde, aynı Kanunun 129/1-2. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.

21.12.2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01956843