T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2022/602 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış İlçesi
MEVKİİ : Eceler Mah.
ADA NO : 165 ada ( ifraz öncesi 165 ada 2 parsel )
PARSEL NO : 6 ve 7 parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.489,55 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 29,32 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 1.518,87 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Aslan
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/602 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

27/07/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01880991