T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ 2023/806 ESAS

Örnek No:55*

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/806 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, Bengisu Mahalle/Köy, 383 Ada, 55 Parsel, ana taşınmaz' Arsa?? vasıflıdır. Konu taşınmaz 2. Kat 6 nolu meskendir. Meskene ait yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır. Taşınmaz ilçe çarşı merkezine(belediye, ve kamu binalarına) 1000 metre uzaklıktadır. Mevcut yapı inşaatına başlamadan önce yıkılan eski yapı ile ilgili riskli Yapı beyanı tapu kaydında kalmıştır. Taşınmaz üzerinde 3 katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Her katta 2 mesken olmak üzere toplam 6 mesken bulunmaktadır. Yapı 8 yıllıktır. Konu dubleks meskenin alt katı 2 oda, açık mutfak, salon, banyo ve koridor, üst katı oda, banyo ve terastan oluşmaktadır. Kuzey ve güney Cephelidir. Asansörü yoktur.Isıtma şekli doğalgaz kombidir. Borçlunun hissesi tamdır.
Adresi : İzmir İli Ödemiş İlçesi Bengisu Mahallesi Ulubatlı sk N:7
Yüzölçümü : 295,5 m² ana taşınmaz (2018,00 m² mesken)
İmar Durumu : Taşınmaz Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde yer almaktadır. İmar durumu; bitişik nizam 3 kat konut imarlıdır. Yapının kuzey cephesi yol olup, doğu batı cepheleri komşu parsele bitişik haldedir.
Kıymeti : 2.900.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: 1)Yönetim planı:10.04.2015,2)AT 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır.
3) Kömürlük, E-6

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 11:00
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 11:00

17/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02035319