T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/26 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;
Ordu ili Altınordu İlçesi Nizamettin Mahallesi 390 ada 22 parsel (eski 390 ada 12 parsel) sayılı taşınmaz hakkında, mahkememizin yukarıda esası belirtilen dosyası üzerinden kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.

23/01/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01976422