T.C. OVACIK(TUNCELİ) KADASTRO MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

ESAS NO : 2019/62 Esas
DAVALI : BAYRAM ÇILĞIN CevizlidereKöyü Ovacık/Tunceli/ TUNCELİ
Davacı tarafından aleyhinize açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;
Dava konusu Tunceli İli Ovacık İlçesi Cevizlidere Köyü 102 ada 118 parsele yönelik açılan davanın duruşma günü: 15/05/2024 saat: 10:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ile tensip zaptı tebligat yapılamayan davalı Hüseyin oğlu, 11/04/1939 doğumlu Bayram ÇILĞIN'a 7201 sayılı TK'nin 28 ve 29. maddesi gereği İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02031006