T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/203 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;
BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Yukarı Pazarcık Mahallesi
ADA NO :929 ada 8 parsel
VASFI : Tarla
MALİKİ : ALİ KALEMCİ
KAMULAŞTIRMA ALANI : 251,77 m²
DURUŞMA TARİHİ : 29/09/2023
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/203 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01883287