T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/89 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;
BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Memişkahya Mahallesi
ADA NO : 965 ada 13 parsel
VASFI : Tarla
MALİKİ : MENEŞ DALKARA
KAMULAŞTIRMA ALANI : 46,19
DURUŞMA TARİHİ : 07/05/2024
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/89 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02018190