T.C. REFAHİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2019/110

Esas: 08/08/2023

Erzincan İl Özel İdare Müdürlüğü ile Ahmet PEHLİVAN ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Davaya konu Erzincan ili Refahiye ilçesi Yaylabeli Köyü 101 ada 2 ,3 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazların hissedarlarından davalı Binali ve Yadigar kızı Yasemin LİNZER(29581561434)'in bildirilen adresine gerekçeli karar meşruhatlı davetiye tebligatı yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan, Davalılar adına kayıtlı Erzincan ili Refahiye ilçesi Yaylabeli Köyü 101 ada 2 parsel sayılı taşınmazın "676,84m2lik"kısmının Kamulaştırma bedelinin 3.506,91 TL, davalılar adına kayıtlı Erzincan ili Refahiye ilçesi Yaylabeli Köyü101 ada 3 parsel sayılı taşınmazın "531.36m2lik" kısmının Kamulaştırma bedelinin 2.861,08 TL, davalılar adına kayıtlı Erzincan ili Refahiye ilçesi Yaylabeli Köyü101 ada 4 parsel sayılı taşınmazın "955.47m2lik"kısmının Kamulaştırma bedelinin 4.944,07 TL, davalılar adına kayıtlı Erzincan ili Refahiye ilçesi Yaylabeli Köyü 101 ada 5 parsel sayılı taşınmazın "206.27m2lik"kısmının Kamulaştırma bedelinin1.214,46 TL olduklarının tespiti ile tapu kayıtlarının iptali ile davacı Erzincan İl Özel İdare Müdürlüğü adına tapuya takyidatsız olarak tesciline karar verilmiş olup ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01883659