T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2023/100 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davaya konu edilen Hatay ili Kumlu ilçesi Kırcaoğlu mahallesi 0 ada 288 ve 289 parsel sayılı taşınmazların davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2023/100 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

28/02/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02018238