T.C. RİZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2009/1467 Esas 11/01/2024 İLAN METNİ Davacı Mevlüt Bostan vekili tarafından davalılar Murat Çolak ve arkadaşları aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davası karara çıkmış olup;
Davalılardan Osman ve Aysel'den olma 08/04/1965 d.lu FATİH YÜCEL, Osman ve Saadet'den olma 15/07/1973 d.lu HAKAN YÜCEL ve Osman ve Saadet'den olma 07/11/1980 d.lu SÜLEYMAN YÜCEL'ina dresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendilerine gerekçeli karar evrakı tebliğ edilememiş, bu nedenle ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;
Davacı Mevlüt Bostan tarafından açılan davanın KABULÜ ile; Rize İli Merkez Müftü Mahallesi 180 ada 6 parsel sayılı taşınmazın umum arasında yapılacak açık artırma ile satılarak bu taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE karar verilmiş olup işbu gerekçeli karar evrakının ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı , davalıların bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde istinaf dilekçelerini ibraz etmesi gerektiği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01989273