T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/582 Esas

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olanKamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle; Rize ili Güneysu ilçesi Gürgen Köyü 227 ada 38 parsel sayılı taşınmazın 1.260,93 m²'lik kısmının yol inşaat ve emniyet sahası için davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan dahili davalılar Züleyha Ayhan ve Necmettin Ayhan'a dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalıya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.
Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren;
Dahili davalı Bilal ve Fatma kızı, 10/06/1985 doğumlu, 60***32 TC kimlik numaralı Züleyha Ayhan ve dahili davalı Muhammet ve Havva oğlu, 19/09/1966 doğumlu, 60***68 TC kimlik numaralı Necmettin Ayhan'ın İdari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelininZiraat Bankası Rize Şubesine nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 05.09.2024 günü saat 11:35'te mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

28/05/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02050671