T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/135 SATIŞ

Örnek No:55*


TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/135 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi,8108 Parsel Sayılı Taşınmaz Üzerinde Bulunan, 126 M2 Yüzölçümlü 6 Numaralı Bağımsız Bölüm.
Yüzölçümü : 126 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 3.250.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:06
Bitiş Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 10:06
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:06
Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:06

26/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01974914