T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2023/1240 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi.
ADA NO : 1173
PARSEL NO : 9
VASFI : Dükkan
MALİKİN ADI VE SOYADI: AYHAN BALCI, MİNE BALCI, OSMAN BALCI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi1173 ada 9 nolu parsel davalıların hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/09/2022gün ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1240 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

26/12/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01959557