T.C.ŞANLIURFA İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*


2024/2085 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2085 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Şanlıurfa İl, Haliliye İlçe, BAMYASUYU Mahalle/Köy, 141 Ada, 28 Parsel, Zemin Kat, 13 Nolu Bağımsız Bölüm, Bilirkişi raporunda; "Taşınmazın çevresinde yeni yapılaşan 7-8 katlı binalar, ticaret alanları, parklar, okul ve cami bulunmaktadır. Bina Atatürk bulvarına 50 metre mesafede, Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin karşısındadır. Fen bilirkişisi tarafından gösterilen dava konusu daireye mahal yerinde ve projesinden bakılarak özellikleri alınmıştır. Onaylı mimari projesine göre; zemin+ asma+ depo alanları hacimlerinden oluşmaktadır. Dava konusu taşınmaz dersane olarak kullanılmakta olup odalı sınıflara çevrilmiştir. Dükkanın projesinde yapılan incelemede asma katlı dükkan ve deponun net alanı 300 m2 olduğu tespit edilmiştir. Yapı depremden hasar görmüş olup az hasarlıdır." şeklinde belirtilmiştir.
Adresi : Bamyasuyu Mah. 148.Sokak Palmiye Apt No:3B/13 Haliliye / ŞANLIURFA
Yüzölçümü : 714,00 m2
Arsa Payı : 8/64
İmar Durumu: İnşaat tarzı Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Bamyasuyu Mahallesi, 141 ada 28 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planında: Gelişme konut alanlarında, Ayrık Nizam 7 kat olup, Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Kıymeti : 5.307.103,00 TL (Şanlıurfa 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2023/364 E, 2024/21 Karar sayılı ilamıyla kesinleşmiştir.)
KDV Oranı : %20
Tapu Sicilindeki
Diğer Bilgiler : Bağımsız bölüm niteliği:-Asma Katlı Dükkan-
Eklenti Bilgisi: "Türü: eklenti, Açıklama: Depo, 13 nolu depo, Tarih Yevm. No: Tss. Yev. No:19/07/2012-24439" şeklindedir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 14:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 14:33
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 14:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 14:33

01/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02019767