T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/162 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Antalya İli Serik İlçesi Aşağıoba Mahallesi
ADA NO : 124 ada (eski 124 ada)
PARSEL NO : 11 ve 12 parsel (eski 3 parsel)
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : ‭‭2779,8 m2’lik irtifak ile 324 m²'lik pilon yeri
MALİKLERİNADVESOYADLARI: AYŞE OKUTAN (MEHMET KIZI), MEHMET ZEKİ OKUDAN T.C:24406240068, NURTEN OKUDAN (EKEN)T.C 20764352672, RABİYE UYSAL T.C:13315611168, ALİ İHSAN OKUDAN T.C:28813093408, KEZİBAN AKAR T.C:11587668798, MEDİNE GEBİZLİ T.C:20935356058, OSMAN OKUDAN T.C:28708096910, FİLİZ OKUDAN T.C: 28672098170, HAVVA TAŞLI T.C:23995254098, SAADET AŞIK T.C:25804193710, DURKADIN OKUDAN T.C:28795094004, FATMA AKAR T.C:11581668916, MEHMET OKUDAN T.C:28783094450, AYŞE TOP T.C:27709119512, ZEHRA TOP T.C:28681097898, RAMAZAN OKUDAN T.C:28678097962, ŞEVKİ KÜÇÜKGÜÇLÜ T.C:28627099924, SEDAT KÜÇÜKGÜÇLÜ T.C:28618100264, SERVET KÜÇÜKGÜÇLÜ T.C:28615100328, SEMİH KÜÇÜKGÜÇLÜ T.C:28609100556, BEKİR KÜÇÜKGÜÇLÜ T.C:28606100610, HAMDİYE OKUDAN (Muharrem OKUDAN Vrs.) T.C: 10013475382, GÜL ERDEM OKUDAN (Muharrem OKUDAN Vrs.) T.C: 53878013252, SALİH ERKAN OKUDAN (Muharrem OKUDAN Vrs.) T.C:10010475446, AYLİN OKUDAN (Muharrem OKUDAN Vrs.) T.C:10007475510, MEDİHA KÖKALP(Gülsüm KÖKALP Vrs.) T.C:27544135944, İSMAİL KÖKALP (Gülsüm KÖKALP Vrs.) T.C: 21031341252, KADRİYE KÖKALP (Gülsüm KÖKALP Vrs.) T.C: 21004342118, NİHAL KÖKALP (Gülsüm KÖKALP Vrs.) T.C:21001342272, ÜNZÜLE KÖKALP (Gülsüm KÖKALP Vrs.) T.C:20992342506, KADİR KÖKALP (Gülsüm KÖKALP Vrs.) T.C:20986342734, MUHARREM OKUDAN T.C:10016475228 (MÜTEVEFFA), GÜLSÜM KÖKALP T.C:21040340970 (MÜTEVEFFA).
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü)
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Antalya ili, Serik İlçesi, Aşağıoba Mahallesi 124 ada 11 ve 12 parsel (eski 124 ada 3 parsel) sayılı taşınmazlarda davalıya ait tarladan geçen enerji nakil hattı ile ilgili olarak TEİAŞ Yönetim Kurulunca alınan 6-51 sayı ve 11/02/2009 tarihli kamu yararı kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 421-38 sayılı ve 25/02/2009 tarihli yazısı ile onaylanan karar gereğince kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının TEİAŞ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/162 esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.
Mahkememizce tespit edilecek olan kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Serik Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

22/05/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02040995