T.C.ŞİLE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/123 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/123 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KABAKOZ Mahalle/Köy, SÜNCERLİ ALTI Mevkii, 3467 Ada, 1 Parsel, Parselin Kuzeyi: Kurudere ile, Doğusu: Dere ile,Güneyi:2 no parsel ile, Batısı kadastral yol (Kestane tarla yolu) ile çevrilidir. Batısı: Sokak paftasında: Alperen Sokak 'a cephelidir. Parsel az eğimli, kumlu-tınlı-killi tarım yapılabilir toprak yapısındadır. Üzerinde yabani olarak yetişmiş ekonomik değeri olmayan uzun boylu sık otçul bitkiler görüldü. Parsel Kabakoz Mahallesi yerleşik alanı dışında, yaklaşık 500m. mesafede güney yönde kalmaktadır. Üzerinde herhangi bir yapı ve tesis bulunmamaktadır.1 nolu parsel tapuda tarla vasfında olup fiili durumu vasfına uygun toprak özelliklerindedir.İmar durumunda Tarımsal nitelikli alanda kalmaktadır. .Bu gibi parsellerde tarımsal nitelikli tesis yapılması için min. Parsel alanı:20.000m² dir. Parselin yüzölçümü yapılaşma imkanı vermemektedir. AYRINTILI BİLGİ UYAP E SATIŞ BİLİRKİŞİ RAPORUNDADIR., 1.544,58 m2 yüzölçümü, Kabakoz Mah., 3467 Ada, 1 Parsel
Adresi : Kabakoz Mah., 3467 Ada, 1 ParselŞile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 1.544,58 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 22/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli kabakoz mahallesi, uygulama imar planında kısmen imar yolunda, kısmen de '' TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA '' kalmaktadır.
Kıymeti : 2.703.015,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 14:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 14:11
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 14:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 14:11

23/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02039018