T.C.ŞİLE(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, İMRENLİ Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 2248 Ada, 2 Parsel, 241,34 m2.miktarlı Bahçe vasfındaki taşınmaz satılacaktır.
Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, İmrenli Mah. Köyiçi Mevkii 2248 Ara 2 ParselŞile /İst.
Yüzölçümü : 241,34 m2
İmar Durumu : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/09/2022 tarih ve
E/10181 sayılı imar durumu yazısında Şile İlçesi , İmrenli Mahallesi 2248 Ada, 2parsel, 22/01/2018
tasdik tarihli İmrenli Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Kısmen ihdas edilecek alanda,
kısmen Orman alanında, kısmen E:0,35 yapılaşma yoğunluğunda, Y ençok :2 kat."Konut Alanında"
kalmakta olup taşkın sahasından etkilenmekte olup ifraz yapılması halinde min. Parsel Cephesi:12
m.min.Parsel Derinligi:16 min. Parsel alanı:350.m2 dir.
Kıymeti : 1.448.040,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 12:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 12:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 12:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 12:30

06/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02017684