T.C. SİLİFKE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2024/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi davası sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Çaltıbozkır Mahallesi 112 ada 69 parsel 39.163,91 m2 yüzölçümlü, Tapuda " Tarla " vasfında taşınmazdır.
İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında, Köy Yerleşik Alanı Sınırı dışında yer aldığı, Mersin-Adana Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notlarına tabi olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.370.736,85 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 13:40
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:40
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 13:40
Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2024 - 13:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Çaltıbozkır Mahallesi 104 ada 501 Parsel sayılı 14.407,33 m2 yüzölçümlü, Tapuda Tarla vasıflı taşınmaz satılacaktır.
İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında, Köy Yerleşik Alanı Sınırı içerisindeyer aldığı, HMAX= 6.50M. (2KAT) EMSAL=0,50 yapılanma koşullarına uyulacağı belirtilmiştir.
Kıymeti : 5.786.632,00 TLKDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:58
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 11:58
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 11:58
Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2024 - 11:58

09/06/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02048686