T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2018/331 Esas
DAVACILAR: 1- BAHADIR YURTTAŞ
2- ENGİN ÖZTAYLAR
3- ERKAN YURTTAŞ
4- FADİME YURTTAŞ
5- GÖKHAN AKYÜCEL
6- GÜLSÜM YURTTAŞ
7- HÜLYA ÇELİK
8- İLKAN YURTTAŞ
9- LEVENT YURTTAŞ
10- SELAHİTTİN YURTTAŞ
11- URHAN YURTTAŞ
12- ZEYNEP ÇETİN
DAVALI: 1-KAZIM OYTUN YAPICI (TCKN:427*****010)
Suadiye Mah Emin Ali Paşa Cad Kılıç Apt No.68/6 Kadıköy/ İSTANBUL
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davasının yapılan incelemesi sonrasında;
Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 04/07/2023 tarih ve 2018/331 Esas 2023/439 Karar sayılı kararı ile;
1-)Davanın KABULÜ ile;
Dava konusu İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kurfallı mahallesi, 49, 51, 181, 201, 223, 252, 468, 521 ve 1455 parsel sayılı taşınmazlarda davalılar Çiğdem Erk, Gönül Eraslan, Mehmet Edip Eraslan, Jülide Erdoğan, Ayşan Berivan Yapıcı, Banu Kocapınar, Emine Yapıcı, Fethi Yapıcı, Kadir Kazım Yapıcı, Kazım Oytun Yapıcı, Kemal Sami Yapıcı, Leyla Çelik, Nermin Oral, Nurgül Fadime Şişman (Yapıcı), Sadık Çetin Yapıcı, Volkan Oral ve Yaşar Yapıcı adına kayıtlı hisselerin TAPU KAYDININ İPTALİ ile İstanbul 23. ASHM'nin 14/12/2017 tarih ve 2014/489 Esas 2017/345 Karar sayılı veraset ilamındaki payları oranında davacılar adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, kalan kısmın davalıların uhdesinde bırakılmasına;
2-)İstanbul 23. ASHM'nin 14/12/2017 tarih ve 2014/489 Esas 2017/345 Karar sayılı veraset ilamının kararın eki sayılmasına;
Dair, davacılar vekilinin yüzüne karşı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341 vd. maddeleri gereğince (5235 sayılı Kanunun 2. maddesi de dikkate alınarak) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek veya başka bir mahkeme aracılığıyla gönderilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, yapılan inceleme sonucunda karar verildiği,
Davalı Kazım Oytun Yapıcı (TCKN:42757473010)'nın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden işbu gerekçeli karar davalı Kazım Oytun Yapıcı'ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

15/05/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02036841