T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/873 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/873 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, YENİ MAHALLE Mahalle/Köy, BEKÇİTEPE MEVKİİ Mevkii, 6242 Ada, 2 Parsel, D BLOK BODRUM KAT 56 BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ:
Kıymet takdirine konu taşınmaz, tapunun İstanbul İli, Silivri İlçesi, Yeni Mahalle Mah., Bekçi Tepe Mevkii, 6242 Ada, 2 Parsel numarasında kayıtlı,3.559,23 m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı, D Blok, Bodrum Kat, 56 Bağımsız Bölüm Nolu, 12/1230 Arsa Paylı, Mesken Nitelikli ana taşınmaz olup adres olarak Silivri?de 80 Ada diye bilinen bölgesinde ki Mehmet SİLİVRİLİ Caddesinden ayrılan Şair Baki Sokak üzerinde yaklaşık 200 metre gidince yolun solunda kalan parseldir. Dosyasında, yerinde ve Silivri Belediye Başkanlığı?nın arşivinde bulunan dosyasında yapılan incelemede
aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur. Taşınmazın bulunduğu sitenin yıkıldığı tespit edilmiş olup yukarıdaki resimde de görülmektedir. Taşınmaz; Silivri Belediye Başkanlığı?nın arşivinde bulunan dosyasında ki projesine göre betonarme (çerçeveli sistem, plak kiriş ve tuğla dolgu) olup, bulunduğu binanın bodrum kat, zemin kat ve 3 normal kat?tan oluştuğu ve taşınmazın bodrum katta bulunduğu tespit edilmiştir. Arşiv dosyasında bulunan 14/05/1992 tarih 1992/6-2 ruhsat nolu Yapı Ruhsatı?na ve 02/08/2000 tarih 2000/86 belge nolu Yapı Kullanma İzin Belgesine göre taşınmaz 98,00 m2 dir. Ancak söz konusu taşınmazın bulunduğu siteye 02/06/2022 tarih 48 form nolu Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu düzenlendiği tespit edilmiş olup, yukarıda da belirtildiği gibi bu forma istinaden taşınmazın bulunduğu sitenin yıkıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören konut alanında kalmaktadır.
Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Yenimahalle Mahallesi Bekçitepe Mevkii 6242 Ada 2 Parsel D Blok Bodrum Kat 56 Bağımsız Bölüm Silivri / İSTANBUL
Yüzölçümü : 3.559,23 m2
Arsa Payı : 12/1230
İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı 14/06/2013 onaylı 1/1000
Ölçekli Yeni Mahalle Uygulama İmar Planında emsal 1.60 yapılaşma koşulunda ayrık nizam, 8 kat,
konut alanında kalmaktadır denilmektedir.
Kıymeti : 1.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
05/11/2020-33784 yevmiye tarihli : 04/11/2020 tarihli rapora göre bu bağımsız bölümün projede belirlenen bağımsız bölüm numarası ile fiili kullanımı uyumsuzdur. 05/11/2020 tarih 33784 yevmiye
08/07/2021-22825 yevmiye tarihli: 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 13:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 13:41
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 13:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 13:41
22/01/2024(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01972478