T.C.SİLİVRİ İCRA DAİRESİ 2022/4514 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/4514 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, ALİBEY Mahalle/Köy, 5682 Ada, 2 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm TAPU KAYDI
Silivri Tapu Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 15.09.2022 tarihli tapu kayıt örneğine göre Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, 5682 ada 3 parsel sayılı 936,83m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli 7 katlı dükkanı olan A blok ve 6 katlı B blok apartmanlar ve arsası vasıflı taşınmazda 355/212110 arsa paylı B Blok zemin kat (2) bağımsız bölüm numaralı meskenin 1/2 hissesi.
İMAR DURUMU
Dosyasında bulunan Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 1469614 sayılı imar durum belgesine göre;
Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, 5682 ada, 2 parsel; 29.11.2021 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Uygulama İmar Planında kısmen konut alanı içerisinde kısmen de yol alanında kalmaktadır. Konut Alanı yapılaşma şartları; Bitişik yapı nizamında, H:5 kat,Hmax:18,00metre olup, Ön Bahçe Mesafesi:0m. Olarak uygulanabilir.
HUDUDU ve SAHASI
Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazların alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.
5682 ada 2 parsel;
Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, Koyuncu Sokakta,tapunun 5682 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı ve Koyuncu Sokaktan 10/B1 dış kapı numarası alan 936,83m2 alana sahip kat mülkiyeti tesisli Göksu Palas Apartmanında 355/212110 arsa paylı B blok zemin kat (2) bağımsız bölüm numaralı meskenin 1/2 hissesi niteliğindedir.
Bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. Tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, asansörlü, iki girişli, dış cephesi sıvalı-boyalı ana binanın 10/B1 dış kapı numarası alan B blok zemin katında yer alan 2 bağımsız bölüm numaralı daire mahallinde yapılan tespite göre 65,00m2alana sahip, hol, antre, salon, mutfak, iki oda, banyo-WC, balkon mahallerinden ibarettir. Daire pencereleri PVC ve ısıcamlı, elektrik ve sıhhi tesisatları mevcuttur. Dairede zeminler seramik ve parke kaplı, duvarlar sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah üstü ahşap dolaplı, ahşap iç kapılı, çelik dış kapılıdır.
Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.
Kıymeti : 625.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 11:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 11:51
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 11:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 11:51

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, ALİBEY Mahalle/Köy, 5713 Ada, 4 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, Kavaklı Mevkii, 5713 ada, 4 parsel sayılı 1.013,09m2 miktarlı kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 2/136 arsa paylı B blok bodrum kat (1) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamının Adem Başbuğ adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczinin mevcut olduğu bildirilmiştir.
İMAR DURUMU :
Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, 5713 ada, 4 parsel; 29.11.2021 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Uygulama İmar Planında konut alanı içerisinde kalmaktadır. Konut Alanı yapılaşma şartları; Bitişik yapı nizamında, H:5 kat,Hmax:18,00metre olup, Ön Bahçe Mesafesi:0m. Olarak uygulanabilir denilmiştir.
HUDUDU ve SAHASI
Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazların alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.
5713 ada 4 parsel;
Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, Aslanoğlu Sokakta,tapunun 5713 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı ve Aslanoğlu Sokaktan 4 dış kapı numarası alan 1.031,09m2 alana sahip kat irtifakı tesisli Çınar Konakları B Blokta 2/136 arsa paylı B blok bodrum kat (1) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamı niteliğindedir.
Taşınmaz mesai saatlerinde kapalı olduğundan emsal taşınmazlar ve onaylı mimari projesi tetkik edilmiştir.
Bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. Tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, asansörlü, iki girişli, dış cephesi sıvalı-boyalı Çınarlı Konaklarının Aslanoğlu Sokakta giriş kapısı yol seviyesi olan bodrum katta bulunan B blok 1 bağımsız bölüm numaralı daire giriş kat görünümlüdür. Onaylı mimari projesi göre 60,00m2alana sahip, hol, antre, salon, mutfak, iki oda, banyo-WC mahallerinden ibarettir. Dairde pencere doğramaları PVC ve ısıcamlı, demir korkuluklu, elektrik ve sıhhi tesisatları mevcuttur. Emsal dairelerde zeminler seramik ve parke kaplı, duvarlar sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah üstü ahşap dolaplı, ahşap iç kapılı, çelik dış kapılıdır.
Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.
Kıymeti : 950.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: KAYDINDAKİ GİBİDİR. AT6306 SAYILI KANUNU GEREĞİ RİSLİ YAPIDIR ŞERHİ VARDIR.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 12:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 12:22
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 12:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 12:22

07/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01810488