T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2024/316 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya İli, Simav İlçesi, Gökçeler Köyü
MEVKİİ : Kancaboğazı Mevkii
PARSEL NO : 701 Parsel + 697 Parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI:Mehmet Sargın - 24353295272
Gökçeler Küme Evleri 112/Simav Kütahya
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Kütahya İl Özel İdaresi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/316 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02045083