T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Akdeniz Sosyal Güvenlik Merkezi

Sıra No

Borçlunun Adı- Soyadı

İcra Takip No

İşyeri Sicil No

Borcun Türü

Borcun Dönemi

Borç Miktarı TL

1

SHR GIDA YEMEKÇİLİK TARIM İNŞAAT VE TEKSTİL TİC.LTD.ŞTİ

2023/014601

1142018 033 12

PRİM

2017/06,07 2018/09-12 2019/01-12 2020/01

2.015.673,35

2

SHR GIDA YEMEKÇİLİK TARIM İNŞAAT VE TEKSTİL TİC.LTD.ŞTİ

2023/014602

1142018 033 12

İŞSİZLİK

2017/06,07 2018/09-12 2019/01-12 2020/01

175.275,98

Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Akdeniz Sosyal Güvenlik Merkezi' nde kayıtlı işyeri işverenlerinden / sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, idari para cezası, teferruatının türü ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 Sayılı V.U.K göre gönderilmiş ancak belirtilen Kanunun 94. maddesinde belirtilen kimselerin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Toroslar Sosyal Güvenlik Merkezi'ne bizzat veya vekâleten müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02017530