T.C. TARSUS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2022/1491 Esas

Davacı Denizbank A.Ş vekili tarafından davalılar aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında davacı ile davalıların davalı/borçlu Ahmet ANAÇ'ın borcu nedeniyle Mersin 1. İcra Müdürlüğü'nün 2022/260 E. sayılı dosyasından borçluya intikal edecek payı hacizli bulunan Mersin İli Çamlıyayla İlçesi Namrun Mahallesi Demirtaş Mevkii 3199 Parselde Kain Bağ Yeri vasfındaki taşınmazın ortaklığın satış suretiyle giderilmesi için dava açılmış olup, açılan davanın yapılan yargılamasında duruşma ara kararı gereğince davalı Nurten BİÇER'in tüm araştırmalara rağmen bugüne kadar dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilemediğinden davalının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Mahkememizce davalı dava dilekçesinde belirtilen hususlara karşı "HMK 317/2.md. Gereğince tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap) verebileceğiniz, delillerinizi ibraz edebileceğiniz varsa ilk itirazlarınızı bildirmeniz, cevap dilekçesi ibraz etmediğiniz takdirde dava dilekçesindeki ileri sürülen vaktaları inkar etmiş Sayılacağınız ve duruşma gün ve sastinde geçerli bir mazeretiniz olmaksızın mahkemede hazır bulunmadığınız tükdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapıları işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur" veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağıve sonuçlanacağı buna dair tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gün ve saatinin aşağıda açık kimlik ve adresi tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Duruşma günü :09/07/2024
Duruşma tarihi :09:25
DAVALI: NURTEN BİÇER-50068185430 T.C nolu, Şakir ve Öznur kızı, 04/06/1965 d.lu,

#ilangovtr BASIN NO: ILN01994477