T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/317 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tefenni İlçesi, Karamusa köyünde bulunan 1.528,22 m2 yüzölçümlü 2802 parsel sayılı
PARSEL NO : 2802 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.528,22 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali Karadere, Aynur Özen, Esma Özel, Muzaffer Karadere, Orhan Karadere, Rukiye Karadere, Sevim Karadere
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : TEFENNİ İLÇESİ, KARAMUSA KÖYÜNDE BULUNAN 1.528,22 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 2802 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/317 esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.

14/12/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01981949