T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2023/715 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi,
30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 25/01/2024
Katip 109904 Hakim 190214
e-imzalıdır e-imzalıdır
İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ : 23/05/2024SAAT: 09:00

Dosya no:Mahalle/KöyAda/parselMalikKamulaştırılacak alan m2 si
2023/715Aydoğdu Mah.1870 ada,17 parselBaki Aydoğan
Cemalettin Aydoğan
Mehmet Aydoğan
Yeter Koçoğlu
Önder Koç
Olgun Kör
Hilal Aydoğan
555,00 m2
#ilangovtr BASIN NO: ILN01974428