T.C.TRABZON 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN

T.C. TRABZON 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: Karar No: Karar Tarihi:
2022/508 2023/263 05.09.2023
Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık hakkında mahkememizce yukarıda esas ve karar numarası ile belirtilen ve eylemine uyan TCK'nın 158/1.L-son maddesi uyarınca neticeten 3 yıl 4 ay hapis ve 90.040,00TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen İzmir ili Bornova ilçesi Yavuzselim Çamdibi mah/köy nüfusuna kayıtlı, Ahmet ve Neslihan oğlu, 15.09.2001 doğumlu Metehan BAYRAKTAR'ın adreslerine tebligat yapılamadığı, yeni adreste tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince gazete ilanı yoluyla tebliği, aynı kanunun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebligatın yapılmış sayılması ilanen tebliğ olunur. 22.12.2023

Yazı İşleri Müdürü 129253Başkan 139571

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2/2

#ilangovtr BASIN NO: ILN01957210