T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol yapım ve emniyet sahası olarak kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi’ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lerinin Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Dosya No:Mahalle/İlçe:Ada:Parsel:Malik:Toplam Parsel m²:Kamulaştırılan Alan m²:Duruşma Gün ve Saati:
2023/306Gazipaşa/
Ortahisar
245321.Ruşen YAZICI146,00146,0005/12/2023
Saat:09.40
2023/307Gazipaşa/
Ortahisar
244181.Safet SOYTÜRK57,3653,6705/12/2023
Saat:09.45
2023/308Gazipaşa/
Ortahisar
245611.Fatma (Mehmet Kızı)
2.Hami KAYIKÇI
3.Rabie (Mehmet Kızı)
4.Rakibe (Mehmet Kızı)
106,82106,8205/12/2023
Saat:09.50
2023/309Gazipaşa/
Ortahisar
245
245
48
42
1.Burhanettin MALKOÇ
2.Emine YÜKSEL
3.Fatma GÜMRÜKÇÜOĞLU
4. Mehmet MALKOÇ
5.Metin MALKOÇ
6. Orhan MALKOÇ
7. Saliha MALKOÇOĞLU
8. Sena MALKOÇ ERTEM
79,35
16,37
79,35
16,37
05/12/2023
Saat:09.55
2023/310Gazipaşa/
Ortahisar
9891241.Adem BOZ
2.Ayhan USTA
3.Ayla MİLETLİ
4.Aynur CİMŞİT
5.Azize AÇIKGÖZ
6.Birten AÇIKGÖZ
7. Ergün KAYIKÇI
8. Esra AYDIN
9. Filiz EMİROĞLU
10. Gökmen ARMUTCUOĞLU
11. Hakime HOŞ
12. Hatice MANİSA
13. İlhan AÇIKGÖZ
14. Mahinur GÖÇ
15. Metin ŞAHİN
16. Pınar PAŞAOĞLU
17. Süheyla HOŞ
18. Tuğba KURT
19. Ümmihan YAYLI
20. Vedat ARMUTCUOĞLU
21. Yadigar USTA
22. Yıldıray ARMUTCUOĞLU
23. Yılmaz BOZ
24. Yusuf BOZ
5.224,311.039,4405/12/2023
Saat:10.00
#ilangovtr BASIN NO: ILN01886446