T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak terkinine ve tesciline yönelik kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi’ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lik kısımlarının Karayolları Genel Müdürlüğü adına tesciline ve yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Dosya No: 2024/87 EsasTapu kayıt malikleri Sadık Kapucu'ya ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Uğurlu Mahallesi 2531 ada 69 parsel sayılı 5.069,27 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 55,37 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 23/05/2024-10.55
2024/88 EsasTapu kayıt malikleri Vecihi Bıyık'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yeniköy Mahallesi 128 ada 8 parsel sayılı 4.042,18 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 429,29 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 23/05/2024-10.55
2024/89 EsasTapu kayıt malikleri Engin Kurt ve Ergin Kurt'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yeniköy Mahallesi 128 ada 6 parsel sayılı 2.627,48 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 564,20 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 23/05/2024-11.00
2024/90 EsasTapu kayıt malikleri Bülent Kurtoğlu, Nuran Keloğlu, Özkan Kurtoğlu ve Sevim Kurtoğlu'na ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Uğurlu Mahallesi 2502 ada 1 parsel sayılı 998,05 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 19,28 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 23/05/2024-11.00
2024/91 EsasTapu kayıt malikleri Mehmet Paça'ya ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Uğurlu Mahallesi 2512 ada 48 parsel sayılı 683,76 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 421,51 m²'lik kısmı, 2531 ada 11 parsel sayılı 1.056,67 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 132,85 m²'lik kısmı ve 2531 ada 15 parsel sayılı 1.107,72 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 125,28 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 23/05/2024-11.05
2024/92 EsasTapu kayıt malikleri Erdoğan Çelikaslan'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yeniköy Mahallesi 128 ada 12 parsel sayılı 1.758,16 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 206,55 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 23/05/2024-11.05
2024/93 EsasTapu kayıt malikleri Hasan Kurt'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Uğurlu Mahallesi 2513 ada 16 parsel sayılı 3.329,45 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 246,49 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 23/05/2024-11.10
2024/94 EsasTapu kayıt malikleri Ahmet Köroğlu'na ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yeniköy Mahallesi 101 ada 67 parsel sayılı 2.289,73 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 512,90 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 24/05/2024-10.40
2024/95 EsasTapu kayıt malikleri Ayşe Akyüz, Serpil Nişancı ve Şazimet Sakil'eait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Uğurlu Mahallesi 2511 ada 13 parsel sayılı 1.646,79 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 386,52 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 24/05/2024-10.40
2024/96 EsasTapu kayıt malikleri Fikret Kurt, Okan Kurt, Turan Kurt ve Tülün Tosun'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Uğurlu Mahallesi 2531 ada 18 parsel sayılı 5.102,53 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 319,52 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 24/05/2024-10.45
2024/97 EsasTapu kayıt malikleri Emine Ortaş, Hacer Paça, Kemal Paça ve Mustafa Paça'ya ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Uğurlu Mahallesi 2531 ada 10 parsel sayılı 1.214,38 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 170,01 m²'lik kısmı ve 2531 ada 16 parsel sayılı 1.440,25 m² yüz ölçümündeki 287,23 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 24/05/2024-10.45
2024/98 EsasTapu kayıt malikleri Gözde Kurt, Hasan Kurt, İlhan Kurt, Mediha Kurt, Onur Kurt ve Orhan Kurt'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Uğurlu Mahallesi 2513 ada 7 parsel sayılı 613,59 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 84,69 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 24/05/2024-10.50
2024/99 EsasTapu kayıt malikleriEmine Ortaş, Hacer Paça, Hasan Paça, Kemal Paça, Mustafa Paça ve Osman Paça'ya ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Uğurlu Mahallesi 2512 ada 49 parsel sayılı 692,53 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 284,48 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 24/05/2024-10.50
2024/100 EsasTapu kayıt malikleri Atilla Kurt, Fatma Özdemir, Hamide Kurt, Hüseyin Kurt, Mustafa Kurt, Osman Kurt, Öner Kurt, Özlem Kurt ve Tolunay Kurt'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Uğurlu Mahallesi 2531 ada 19 parsel sayılı 5.383,14 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 19,39 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 24/05/2024-10.55
#ilangovtr BASIN NO: ILN02029156